Apr 9, 2009

Kejatuhan Uthmaniyyah. (Bahagian 5-bahagian terakhir)

Peristiwa yang menyedihkan apabila Khalifah Abdul Hamid dipaksa meletakkan jawatan

Selepas Sultan Abdul Hamid diberhentikan secara paksa lalu dikeluarkanlah konstitusi (perlembagaan) dasar Usmani. Parti ‘Al-Ittihad wa at-Turaqqi’ kemudian menguasai pemerintahan. Mehmed Kelima dilantik menggantikan beliau dan memerintah dari tahun 1909 hingga 1918.

Selepas penyingkiran Abdul Hameed daripada jabatan, banyak penulis mula menyerangnya (semasa bertugas) dan peribadi beliau. Sejarah beliau kemudian banyak ditulis oleh musuh-musuhnya baik di dalam mahu pun di luar Turki. Hanya beberapa orang pemikir dan ahli sejarah yang adil. Mereka melemparkan tuduhan busuk kepada beliau sama seperti yang mereka lakukan terhadap Adnan Mundaris iaitu orang yang memerintahkan dikembalikannya pengumandangan azan dalam bahasa Arab setelah mereka dipaksa oleh Mustafa Kamal untuk mengumandangnya dalam bahasa Turki. Ketika orang Turki dilarang mencaci atau mengkritik Mustafa Kamal kononnya beliau adalah pendiri Republik Turki Moden dan jika kritikan dilakukan, hukumannya adalah diasingkan tetapi pada masa yang sama kesempatan yang seluas-luasnya diberikan untuk melemparkan tuduhan keji terhadap Sultan Abdul Hameed.

Salah seorang daripada penulis yang berniat jahat adalah John Haslib, dalam bukunya "The Red Sultan" yang menjadi sangat mashyur, dan telah diterjemahkan kepada banyak bahasa seperti Arab (diterjemahkan sebagai ‘As-Sultan Al-Ahmar: Abdul Hameed) dan Turki. Buku berbahasa Turki yang bertajuk "Iki Me Min Perde Arkasi Yazan : Nafiz Tansu" oleh Ararat Yayinevi adalah sebahagian daripada propaganda yang membawa Negara Uthmaniah tenggelam dan semakin dalam dan hanya akan diselamatkan oleh Turki Muda yang telah menyingkirkan Abdul Hameed. Sebuah buku lagi oleh penulis Arab Kristian yang masyhur, Georgy Zaydan dalam bukunya "Cerita-Cerita Dalam Sejarah Islam Revolusi Uthmaniah (Riwayat Tarikh Al-Islami: Al-Inqilab Al-Uthmani)". Buku-buku ini tidak lain hanyalah penipuan-penipuan yang telah ditulis oleh orang-orang yang sangat benci kepada Islam dan Orang-orang Islam. Ia menceritakan bahawa Sultan Abdul Hameed sebagai seorang yang tenggelam dalam keseronokan hidup seperti perempuan dan alkohol, dan raja yang zalim dan tidak memaafkan musuh politiknya dan rakyatnya. Penipuan-penipuan ini tidak kekal kerana al-haq (kebenaran) sentiasa menang.

Akibat Menyingkirkan Khalifah Yang Jujur

Akhirnya, selepas Abdul Hameed, muncul segolongan pemimpin yang lemah, mereka tidak mampu mentadbir negara dan mereka hilang kuasa dengan mudah. Seperti yang Abdul Hameed jangkakan, Perang Dunia Pertama berlaku dan negara Uthmaniah telah dibahagi-bahagikan sesuai dengan taktik ‘Pecah dan Perintah’ (Divide and Rule) yang dijalankan oleh Barat. Orang-orang Arab memberontak di Hijaz dengan bantuan British dan Perancis, ( British dan Perancis ) yang mana selepas itu telah mengkhianati mereka dan menguasai mereka dan menyerahkan tanah Islam Palestin kepada Yahudi. Ia tidak akan berlaku jika mereka mendengar nasihat Abdul Hameed.

Pada 21 November 1922, Turki telah mengadakan perjanjian dengan Britain untuk membahaskan penyelesaian masalah Turki. Britain mengambil kesempatan tersebut untuk mengemukakan syarat-syaratnya yang dikenali sebagai “Pensyaratan Curzon” jika Turki mahu pasukannya dikeluarkan dari wilayah Turki iaitu :-
(1) Turki mesti menghapuskan Khilafah Islamiyah serta mengusir Khalifahnya dan merampas semua hartanya.
(2) Turki mesti berjanji untuk menghalang setiap gerakan yang membela Khilafah.
(3) Turki mesti memutuskan hubungannya dengan dunia Islam.
(4) Turki mesti menerapkan undang-undang sekular yang dipanggil undang-undang ‘civil’ untuk menggantikan Syariat Islam.

Syarat-syarat itu diterima oleh agen Britain iaitu Mustafa Kamal dan beliau menandatangani perjanjian itu pada 24 Julai 1923.

Akhirnya setelah perdebatan hangat dan ugutan, Majlis Raya Kebangsaan menghapuskan jawatan Khalifah, membubarkan Khilafah dan Khalifah pada waktu itu iaitu Khalifah Abdul Majid II diusir keluar negeri. Dengan ini berakhirlah Kesatuan Kepimpinan orang-orang Islam dalam masa 1300 tahun. Barat telah berjaya sepenuhnya. Pemerintah sekular Turki cuba menghapuskan pengaruh Islam dengan menutup masjid-masjid, melarang penggunaan bahasa Arab, tulisan Arab, melarang penutupan aurat dan pakaian yang dikira sebagai berunsurkan Islam, menghapuskan Mahkamah Syariah dan mengubah kalendar Hijriyah kepada kalendar Masihi. Apabila Turki menerima pembaratan selepas jatuhnya Khilafah Islamiah yang terakhir dengan dibatalkan undang-undang Islam dan diganti dengan undang-undang kafir sehingga Islam tidak lagi memerintah, maka Syeikh Al-Islam yang terakhir iaitu Almarhum As-Syeikh Mustafa Al Basri telah menegaskan dalam bukunya ,” sekularisma yang memisahkan ajaran agama dengan kehidupan dunia merupakan jalan paling mudah untuk menjadi murtad.” (Rujukan: H-Net, 15 Mei 1998). Orang munafik mengharapkan, bercita-cita dan menunggu kehancuran dan hilangnya Negara Islam di tangan konco mereka orang kafir. (Mukhtasar Ibn Katsir, I/449).

Pada tahun 1926 seorang pemimpin bangsa Kurd bernama Sheikh Said telah melancarkan perang menentang pemimpin sekular Turki demi mengembalikan Khilafah. Ketika beliau dibicarakan, beliau jelas mengatakan beliau berjuang bukan kerana menegakkan negara Kurd atau memperjuangkan bangsa Kurd tetapi revolusinya itu adalah semata-mata kerana menegakkan hukum Allah SWT.

Pada hari ini, orang-orang Islam mula sedar daripada kesan Perang Arab-Israel pada tahun 1967, kesan perang Bosnia, perang Chechnya, dan perang Kashmir, orang-orang Islam mula menyedari bahawa mereka tidak akan dapat bangun melainkan jika mereka bersatu dan disatukan oleh ikatan Islam. Orang-orang Islam mula kembali kepada Islam dan Barat mula berwaspada terhadap kebangkitan Islam. Selepas beberapa tahun Azan dalam bahasa Turki, masjid-masjid di Istanbul kembali melaungkan "Allahu Akbar" dalam bahasa Arab yang jelas. Tanda -tanda kembalinya tamadun yang agung.

Sultan Abdul Hameed adalah seorang personaliti yang hebat dalam zamannya. Dengan stamina dan kewibawaannya yang teguh, beliau berjaya menerajui Khilafah yang berada dalam keadaan tenat. Beliau juga adalah seorang khalifah yang berpegang teguh kepada Islam. Beliau adalah seorang pemerintah yang sentiasa disebut namanya dalam khutbah-khutbah di seluruh dunia Islam. Dalam kesibukannya menguruskan hal ehwal umat Islam, beliau sentiasa mengingati Allah SWT. Setiap hari sebelum memulakan tugasnya, beliau membaca Quran dan menunaikan dua solat sunat di awal pagi. Kegagahannya dipamerkan melalui keupayaannya untuk bertahan dan memerintah selama 33 tahun walau pun beliau menghadapi pelbagai komplot jahat dan cabaran. Akhbar ‘Moniteur Oriental’ bertarikh 31 Ogos 1896 menyatakan tentang prihatinnya Sultan terhadap rakyatnya dalam kenyataan yang berikut: “Tidak ada sebarang perkara
yang tidak terlepas dari pengawasan dan aktiviti Yang Mulia Sultan. Sesungguhnya tidak ada pemerintah yang layak menerima keberkatan rakyatnya kecuali Yang Mulia Abdul Hamid.” (h. 313, ‘Constantinople’). Beliau juga menemui rakyatnya pada bila-bila masa sahaja tidak seperti pemerintah-pemerintah yang lain. (h. 315, ‘Constantinople)

Kita menyeru pembaca-pembaca Islam untuk mendoakan untuk roh Sultan Abdul Hameed dan semua orang-orang Islam yang mengabdikan hidup mereka untuk kepentingan Islam dan seluruh Ummat Islam. Kami berharap kami telah dapat mempersembahkan sesuatu yang boleh membuat anda melihat secara jelas dan memperkuatkan kepercayaan anda kepada impian Islam dan membuang segala salah faham dan salah konsep jika ada.

Bersatu kepada ikatan Islam, semoga Tuhan merahmati Umat Islam dan memberi rahmat kepad roh Sultan Abdul Hameed dan semua orang Islam yang Ikhlas. Matahari mungkin telah terbenam, tetapi ia akan terbit semula dengan kehendak Tuhan.

Kewajiban Mendirikan Daulah Islamiyah

Firman Allah yang bermaksud : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil ...” (an-Nisa’ 58)Friman Allah yang bermaksud : Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan mereka tunduk (kepada Allah) (al-Maidah 55)

Sabda Rasulullah saw, "Jika amanah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran". Ada sahabat bertanya, "Bagaimana menyia-yiakannya ?". Baginda saw menjawab, "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya". (al-Bukhari)

Banyak ulamak silam dan ulamak kontemporer (masa kini) yang menyatakan tentang kewajipan untuk mematuhi peraturan Islam dengan cara mendirikan Khilafah. Di antara ulamak-ulamak silam yang menegaskan tentang kewajipan
mendirikan Khilafah ialah :-
(1) Ibnu Hazm dalam kitabnya ‘Al-Fasil fil Milal’.
(2) At-Tabari dalam kitabnya ‘Tarikh at-Tabari’.
(3) Al-Waqidi dalam kitabnya ‘Al-A’kd al-Farid.
(4) Ibnu Kathir dalam kitabnya ‘Al-Sirah’.
(5) Al-Baihaqi dalam kitabnya ‘Al-Sunan al-Kubra’.
(6) Ibnu Hisham dalam kitabnya ‘Sirah Ibnu Hisham’.
(7) Imam al-Mawardi dalam kitabnya ‘Al-Ahkam As-Sultaniyah’, halaman 9.
(8) Imam Nawawi dalam kitabnya ‘Mughni Al-Muhtaj’, juzu’ 4, halaman 132.
(9) Imam Al-Qalqashandi dalam kitabnya ‘Subhul Al-Asha’, juzu’ 9, halaman 277.
(10) Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya ‘Al-Muhalla’, juzu’ 9, halaman 360.
(11) Imam Al-Sha’arani dalam kitabnya ‘Al-Mizan’, juzu’ 2, halaman 157.
(12) Imam Al-Qadhi Abdul Jabber dalam kitabnya ‘Al-Mughni Fi Abwab Al-Tauhid’, juzu’ 20, halaman 243.
(13) Imam Abu Ya’ala dalam kitabnya ‘Al-Ahkam As-Sultaniyah, halaman 9 dan 25.
(14) Imam Al-Juzairi dalam kitabnya ‘Al-Fiqh alal Mazahib al-Arba’a (Fiqh 4 Mazhab), juzu’ 5, halaman 416.
(15) Kitab berjudul ‘Matalib Ulil Amr’.
(16) Kitab berjudul ‘Maqalat Al-Islamiyyin’, juzu’ 2, halaman 134.
(17) Kitab berjudul ‘ Al-Mughni Fi Abwab Al-Tauhid’, juzu’ 20, halaman 58 - 145.

Berkata Imam al-Mawardi, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama’bahawa hukum menegakkan khilafah (daulah) adalah fardhu kifayah, seperti jihad dan sebagainya..."

Berkata Sheikh Taqiyuddin an Nabhani, "Tanpa adanya daulah, kewujudan Islam sebagai aqidah dan sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang ada hanya Islam sebagai upacara peribadatan serta sifat akhlakiyyah semata-mata. Kerana itu daulah Islam harus tetap ada dan keberadaannya bukan untuk sementara".

Berkata Abdul Qadir Audah, "Sesungguhnya Islam mewajibkan seluruh manusia mematuhi seluruh hukum yang diturunkan Allah dan mewajibkan mereka supaya berhakimkan kepada hukum itu dan menjalankan hukuman dan pemerintahan dengan hukum yang diturunkan Allah sahaja, bukan dengan hukum lain. Pengertian dan kesimpulan dari semuanya ialah bahawa hukum dan pemerintahan itu adalah salah satu dasar dan sumber asli Islam, yang merupakan tiang tempat tegaknya dan doktrin Islam".

Imam Al-Ghazali telah berkata, "Agama itu asas, pemerintah adalah penghulunya. Maka apa yang tidak ada asas akan runtuh dan apa yang tidak ada penghulu akan hilang".

Imam Ibnu Taimiyyah dalam hubungan ini menjelaskan bahawa, "Memimpin dan menguasai umat adalah antara kewajipan agama yang terbesar . Tidak akan terdiri agama kecuali dengan (kekuasaan pimpinan) itu . Oleh kerana agama Allah telah mewajibkan (kaum muslimin) untuk menyuruh kepada yang baik, melarang dari yang mungkar, membela orang yang teraniaya, melakukan jihad, melaksanakan Hudud dan berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman, semua itu tidak akan terlaksana tanpa kekuasaan dan teraju kepimpinan". ['As-Siasah Asy-Syar`iyyah' - Ibnu Taimiyyah, hal. 172-175]

Ibn Taymiyah dalam kitabnya al-siyasah al-syar'iyah bahawa, "Urusan masyarakat dan kenegaraan adalah kewajipan agama yang terbesar (min a'zam wajibat al-din)."

Dunia Islam hari ini secara realitinya adalah kosong dari daulah dan khilafah Islamiyyah. Dr Shalah as Showi menyebutkan : Yang dimaksudkan dengan kekosongan dari imam atau khilafah adalah ketiadaan pemerintahan syari’yyah yang melaksanakan seluruh aturan syari’yyah pada sesuatu zaman atau tempat. Begitu juga dengan ketiadaan imam kalau imam itu murtad atau menganti beberapa hukum dan merubah hukum-hukum Islam, maka dengan itu gugurlah baia’h terhadap imam atau khalifah itu.

Berkata Dr Muhammad Naeem Yassin, "Tetapi sekiranya seorang hakim atau pemerintah itu mentadbir hal ehwal rakyatnya tanpa berpandukan kitab Allah maka tidak wajib ditaati dan berdosa pula orang yang melihatnya tetapi mendiamkan diri (tidak berjuang merubah keadaan)".

Berkata al-Ustaz Abdul Rahman Muhammad Khalid, "Termasuk dalam konteks maaruf yang paling agung ialah mendirikan khilafah dan tegaknya hukum Allah, juga mengoreksi para penguasa pengkhianat dan zalim. Jadi ini merupakan amal jamaiy yang sama sekali tidak dapat dilakukan secara individu. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan jamaah yang mampu menegakkan khilafah dan mampu mengoreksi pemerintah. Begitu juga halnya jika jamaah yang mereka bentuk itu tidak mampu melaksanakan tujuan untuk menjadi khilafah atau mengoreksi pemerintah maka mereka tetap berdosa. Sebab yang diwajibkan itu bukan sekadar membentuk jamaah sahaja, tetapi membentuk gerakan dakwah yang mampu melaksanakan gerakan tadi dan bukannya semata-mata jamaah sosial kemasyarakatan atau ikatan cendekiawan atau kelompok-kelompok thoriqah atau sebagainya yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban syara’ bagi menegakkan khilafah atau mengoreksi pemerintah.

Tidak diragukan setiap muslim haram berbaiah (ikrar taat setia) kepada pemerintah manapun yang tidak taat kepada Islam. Baiah yang boleh membebaskan seseorang dari dosa (mati jahiliyyah) ialah baiah terhadap pemerintah yang melaksanakan Islam. Jika pemerintah seperti itu tidak ada, maka setiap umat Islam adalah berdosa sehingga adanya khalifah yang menegakkan hukum Islam dan ianya boleh diberi baiah. Setiap muslim tidak terlepas dari dosa melainkan berusaha secara berterusan untuk mewujudkan khilafah Islam sehingga tertegaknya kehidupan yang menepati kehendak Islam yang sebenar.

InsyaAllah, Islam akan mencapai kemenangan dan menghapuskan segala kezaliman sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dan RasulNya.

Rasullullah saw bersabda yg maksudnya, "Masa kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya, setelah itu datang masa kekhalifahan atas manhaj kenabian, selama beberapa masa hingga Allah mengangkatnya, kemudian datang masa kerajaan buruk (zalim) selama beberapa masa, selanjutnya datang masa kerajaan diktator dan totaliter dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah, setelah itu akan (terulang kembali) kekhalifahan atas manhaj kenabian". Kemudian Rasullullah saw diam. (Riwayat Imam Ahmad)


Abi Qubail berkata,"ketika kami sedang bersama Abdullah bin 'Amru bin 'As, ditanyakan,"Kota mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstatinopel atau Romawi? Untuk menjawabnya, Abdullah mengambil kotaknya dan mengeluarkan sebuah kitab dari kotak tersebut. Kemudian dia berkata,"ketika kami bersama Rasullullah saw kami mencatatkan pertanyaan yang diajukan kepada Rasullullah saw, "Kota mana yg akan lebih dahulu dibebaskan Islam, Konstatinopel (Istanbul) atau Romawi? Rasulullah saw menjawab (maksudnya), "Kota Heraklius-lah yg akan dibebaskan terlebih dahulu. (Riwayat Imam Ahmad)

Pada hari ini, orang-orang Islam mula sedar daripada kesan Perang Arab-Israel pada tahun 1967, kesan perang Bosnia, perang Chechnya, dan perang Kashmir, orang-orang Islam mula menyedari bahawa mereka tidak akan dapat bangun melainkan jika mereka bersatu dan disatukan oleh ikatan Islam. Orang-orang Islam mula kembali kepada Islam dan Barat berwaspada semula, selepas beberapa tahun Azan dalam bahasa Turki, masjid-masjid di Istanbul kembali melaungkan "Allahu Akbar" dalam bahasa Arab yang jelas. Tanda -tanda kembalinya tamadun yang agung.

Mujaddid abad kelima, imam al-Ghazali berkata di dalam Ihya' Ulumuddin, Jld. 2, "Kehancuran rakyat disebabkan kehancuran raja-raja (/pemerintah), kehancuran raja-raja disebabkan kehancuran ulamak, kehancuran ulamak disebabkan kecintaan mereka kepada harta dan kedudukan. Barangsiapa yang dikuasai oleh dunia, maka tidak akan mampu menghapus kekejian, lalu bagaimana terhadap para pembesar dan raja? Kepada Allah kita memohon pertolongan."

Rujukan

(1) Sahwatu Al-Rajulal Marredh Au Al-Sultan Abdul Hameed (Kebangkitan Orang Sakit) oleh Dr. Mouaffaq Bany Al-Marjeh - Darul Bayariq, Beirut, Lubnan - Buku yang tebal ini disamping mengisahkan tentang Sejarah hidup Sultan Abdul Hamid juga membentangkan sejarah tentang mereka yang terlibat dalam usaha untuk menghancurkan Khilafah seperti golongan Nasionalis Arab dan Nasionalis Turki.

(2) Kaifa Hudimat Al-Khilafah (Bagaimana Khilafah dihancurkan) - Abdul Qadim Zallum.

(3) Ittijaahaat At-Tafsir Fi Al-Ashri Ar-Rahin, Dr. Abdul Majid Abdus Salam Al-Muhtasib, Darul Bayariq, Beirut, Lubnan, 1982. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘Visi dan Paradigma: Tafsir Al-Quran Kontemporer, Al-Izzah, Cetakan Pertama, Mei 1997.

(4) Daulah Islamiyah, Taqiyuddin An-Nabahani

(5) Filistin, Asma’ Abdul Hadi Fa’ur, Darul Ummah, Beirut, Lubnan, 1995.

(6) As-Siyasah Asy-Syariah, Ibnu Taimiyyah.

(7) Muzakkarat As-Sultan Abdul Hameed, Darul Ansar, Qaherah, Cetakan 1, 1978

(8) Halaman web http://www.ummah.org.uk/sultan

(9) Asrar Al-Inqilab Al-Uthmani, Mustafa Turan, Darus Salam, Cetakan Pertama, 1977.

(10) Al-Bidayah wa an-Nihayah, Ibnu Kathir.

(11) Buletin Khilafah, Edisi 15, 23 Jun 1989, England.

(12) Ad-Daulah al-Uthmaniyah wa asy-Syarqu al-Arabi.

(13) Political Views On Palestine (Pandangan-pandangan Politik Mengenai Palestin), Abu Ghazi, Al-Khilafah Publications, London, 1998.

(14) Mukhtasar Ibn Kathir.

No comments:

Post a Comment

Kini, Anon dan Anonimah pun boleh mengomen...