Dec 10, 2008

Meneka nasib bahasa sendiri...

Memetik sebuah artikel. Harap mendapat ilmu berguna.


Remaja dan bahasa ibunda

Oleh: Mohd. Farid Md. Alias

Tidak dapat dinafikan bahawa Sains dan Matematik adalah bidang yang berkembang pesat pada hari ini. Kedua-dua bidang tersebut menjadi penting untuk menaik taraf mutu kehidupan rakyat selain menjana pendapatan sesebuah negara itu. Bahkan, ukur tara sesebuah negara maju kini juga bergantung kepada kepesatan dan kemajuan negara tersebut dalam bidang sains dan teknologi.

Justeru, kerajaan melalui dasarnya telah menekankan kepentingan Sains dan Matematik dalam bidang pendidikan, perindustrian serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam usaha menambah penglibatan rakyat Malaysia dalam kedua-dua bidang berkenaan.

Menjurus khas kepada aspek pendidikan, pembelajaran dan pengajaran Sains dan Matematik sangat ditekankan sejak sekolah rendah lagi. Namun dalam masa yang sama, kita tidak boleh menidakkan kenyataan bahawa penggunaan bahasa yang berkesan adalah amat penting dalam menyampaikan sesuatu ilmu kepada para pelajar.

Justeru, apabila dasar pengajaran dan pembelajaran dalam Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) diperkenalkan sejak tahun 2003, ia telah mengundang pelbagai reaksi segenap lapisan rakyat Malaysia.

Penguasaan bahasa ibunda di kalangan rakyat Malaysia menjadi isu yang penting diperkatakan. Sejauh mana pelajar dapat mencerna memahami ilmu tersebut dan dalam konteks bahasa, apakah nasib bahasa Malaysia di masa hadapan?

Pembelajaran dalam bahasa asing

Dalam kaedah pembelajaran berguru, berlaku proses komunikasi satu hala atau dua hala daripada guru kepada murid-murid. Mesej ilmu yang ingin diajar oleh guru akan disampaikan kepada pelajar lalu diharapkan pelajar mengenali serta memahaminya.

Proses pembelajaran berkesan bergantung kepada proses komunikasi yang berkesan. Justeru, penggunaan bahasa ibunda atau bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dapat menyumbang ke arah proses komunikasi yang berkesan antara guru dan pelajar, seterusnya memudahkan para pelajar memahami konsep yang diajar.

Asas kefahaman pelajar di peringkat awal ini adalah amat penting kerana ia dapat memupuk rasa yakin diri pelajar dalam pembelajaran serta mencambah minat pelajar untuk terus mempelajari perkara baru pada tahap yang lebih tinggi.

Bayangkan seorang pelajar di pedalaman yang kurang mempunyai akses kepada pelbagai maklumat dalam bahasa selain bahasa ibundanya atau bahasa Malaysia, kemudiannya pelajar tersebut pergi ke sekolah lalu menuntut dalam bahasa selain dua bahasa tersebut.

Bayangkan sejauh mana kebolehan pelajar tersebut mampu menguasai asas kefahaman berkenaan sesuatu subjek yang diajar dalam bahasa lain, umpamanya Matematik.

Sudah tentu hal ini boleh menjurus kepada keciciran dalam pelajaran, walhal Matematik dan Sains adalah satu subjek asas yang amat berguna dalam kehidupan seharian. Hal ini seterusnya boleh membantutkan minatnya untuk meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Para guru juga dapat memberikan penerangan yang jelas berkenaan sesuatu subjek yang diajar berasaskan kepada penggunaan bahasa ibunda.

Ini kerana keupayaan menerangkan sesuatu perkara adalah lebih baik jika dikendalikan menggunakan bahasa ibunda dan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian kerana pada akhirnya ilmu yang dipelajari akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian.

Dalam membina kefahaman kanak-kanak berkaitan sesuatu perkara, usaha tersebut boleh diumpamakan sebagai membina sebuah rumah. Pertamanya, pembinaan cerucuk serta tiang yang bakal menjadi asas kepada keteguhan rumah. Tiang tersebut merujuk kepada asas kemahiran berbahasa yang dimiliki kanak-kanak.

Kemudiannya, barulah dibina bahagian lain seperti dinding iaitu pembelajaran mata pelajaran lain seperti Matematik yang bersandarkan kepada asas kemahiran berbahasa tersebut yakni tiang rumah yang telah terbina.

Tiang yang dibina terlebih dahulu menjadi panduan serta sandaran kepada pembinaan dinding yang menyusul kemudiannya.

Andainya dibina seiring, tiang belum sempurna kekukuhannya serta ketegakannya lalu dinding yang terbina belum tentu kukuh mahupun tegak.

Kemahiran berbahasa ibunda atau bahasa Malaysia seharusnya merupakan tiang kepintaran yang telah terbina pada diri kanak-kanak rakyat Malaysia. Tiang kepintaran tersebutlah yang perlu kita sandarkan dalam memperkenalkan asas ilmu kepada mereka.

Andainya kita baru hendak membina tiang kepintaran yang baru iaitu kemahiran berbahasa kedua dan serentak dengan itu tiang kepintaran tersebut pula hendak kita sandarkan dalam menyampaikan asas ilmu, maka ditakuti kelak bahasa diajar itu masih goyah, asas ilmu pula tidak kesampaian.

Bahasa ibunda bahasa ilmu

Dalam sudut yang lain pula, Sains dan Matematik yang menjadi pemangkin kepada bidang sains dan teknologi menjadi bidang yang penting dan mempunyai nilai ekonomi pada masa hadapan.

Maka, apabila penggunaan bahasa asing digunakan dalam bidang-bidang tertumpu ini, maka secara tidak langsung ia memberi impak negatif pada kedudukan bahasa ibunda itu sendiri.

Apatah lagi apabila kanak-kanak yang membesar sebagai remaja dan seterusnya dewasa di masa hadapan sudah tentunya akan lebih suka bercakap mengenai bidang teknologi dan kecanggihan alat dan perisian daripada memperkatakan soal bahasa dan kesenian.

Adalah amat menyedihkan sekiranya bahasa Melayu yang pada zaman terdahulu telah menjadi lingua franca, iaitu bahasa yang dipertuturkan oleh para pedagang di zaman kegemilangan Melaka dahulu hanya tinggal sebagai alat pertuturan harian biasa dan lama kelamaan akan pupus.

Adalah menjadi tanggungjawab sesebuah rakyat negara itu sendiri untuk mengangkat bahasa ibundanya bukan sahaja sebagai bahasa pertuturan di kalangan rakyat, malah juga sebagai bahasa ilmu dan mengembangkannya di tahap yang lebih tinggi.

Dalam masa yang sama, adalah pandangan yang cetek sama sekali sekiranya bahasa lain tidak dipelajari. Rasulullah SAW sendiri berfikiran jauh dalam usaha memperkembangkan syiar Islam ke tempat-tempat lain menggunakan utusan yang pandai bertutur dalam bahasa tempatan sesuatu tempat tersebut. Melalui proses dakwah tersebut, secara tidak langsung bahasa Arab juga dapat diperkembangkan.

Melihat kepada proses pemindahan ilmu antara tamadun, orang-orang Eropah terdahulu datang ke Tanah Arab demi mempelajari bahasa Arab dan ilmu daripada tamadun Islam. Mereka kemudiannya pulang ke Eropah lalu mengembangkannya.

Negara-negara seperti Jepun atau Korea menghantar para pelajar mereka ke negara lain untuk mempelajari bahasa tempat mereka menuntut serta ilmu pengetahuan baru. Mereka kemudiannya akan pulang ke negara asal lalu mengembangkan ilmu yang dipelajari menurut acuan masing-masing.

Di samping itu, ilmu yang diperoleh dari negara luar turut diterjemahkan kepada bahasa ibunda masing-masing supaya lebih ramai rakyat negara tersebut dapat mempelajarinya dan seterusnya mengembangkannya lalu menjana kemajuan negara.

Justeru, kepintaran para pelajar kita yang dihantar untuk belajar di luar negara perlu dilihat sebagai pemangkin kepada perkembangan ilmu setelah mereka pulang ke Malaysia.

Mereka seharusnya digalakkan untuk melakukan aktiviti penterjemahan berdasarkan bahasa dan ilmu yang dipelajari agar lebih ramai pakar acuan tempatan dalam bidang yang sama dapat dibentuk berlandaskan penggunaan bahasa ibunda. Kesannya, proses kemajuan ilmu dapat dijalankan dan seterusnya bahasa ibunda dapat dimartabatkan.

Kesimpulan

Penguasaan bahasa dan penguasaan ilmu berkenaan sesuatu subjek merupakan dua perkara yang perlu ditangani secara berasingan. Adalah lebih berkesan sekiranya penguasaan bahasa diberikan penekanan terlebih dahulu kerana pelajar perlu faham dan mengukuhkan asas-asas bahasa asing dan kemudian belajar mengenai istilah sains dan teknologi dalam bahasa asing.

Oleh itu, sebagai remaja adalah amat penting untuk memahami kepentingan bahasa ibunda dalam kehidupan seharian. Ia bukan sahaja sebagai alat pertuturan harian tetapi juga sebagai bahasa ilmu dan harus berazam untuk mengangkat mutu bahasa ibunda ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau bukan rakyat Malaysia sendiri mengangkat martabat bahasa ibunda mereka, siapa lagi?

No comments:

Post a Comment

Kini, Anon dan Anonimah pun boleh mengomen...