Sep 29, 2009

Kebaikan menggunakan emas sebagai wang.

a) Nilai emas tidak berubah.
Orang kaya akan dapat menikmati kekayaannya dengan adil dan setimpal dengan usahanya. Maka tidaklah berlaku penindasan di mana wangnya hanya dapat digunakan sedikit di negara-negara tertentu hanya kerana wangnya menjadi murah di negara tersebut. Katakan seorang ahli perniagaan telah memperolehi untung lumayan dalam perniagaannya. Dia berjaya memperolehi RM 1 juta ringgit untung bersih. Namun apabila dia membelanjakannya ke negara lain seperti UK, dia hanya dapat menggunakan satu per enam daripada untungnya itu. Ini kerana wangnya murah di UK. Dengan satu pound UK, wangnya dapat dibeli sebanyak enam ringgit. Jadi, jutawan di Malaysia tidak semestinya jutawan di negara lain. Perbuatan ini dikira suatu penindasan. Usahanya selama ini yang bertungkus lumus dalam perniagaan akhirnya menjadi sia-sia. Namun dengan menggunakan emas, nilainya tidak berubah. Ini kerana di mana-mana sahaja di dunia ini, semua jenis emas berciri dengan ciri yang sama dan pasaran emas adalah tetap dan tidak turun naik sebagaimana pasaran kewangan. Maka jutawan tadi dapat menggunakan kesemua untung yang diperolehi di mana-mana sahaja dan tidaklah hanya kaya di negeri sendiri namun fakir di negeri orang.

b) Mengelakkan riba.
Kelemahan sistem barter telah menyebabkan berlakunya riba. Ini kerana pertukaran sesama barang dagangan melibatkan perkara-perkara tentang barangan yang tidak dapat dipastikan secara nyata iaitu kualiti.

Dalam jual beli, barangan jualan dan belian tertakluk kepada dua aspek penentu, iaitu kualiti (mutu) dan kuantiti (bilangan). Kualiti melibatkan:
a) Jenis atau baka (bagi barangan hidup)
b) Tempoh bertahan (ada barang yang tahan lama dan ada barang yang tidak tahan lama).
c) Kadar manfaat kepada pengguna

Kualiti tidak dapat ditentukan dengan mudah sepertimana kuantiti kerana kualiti tidak berkeadaan zahir dan boleh diukur. (bersifat abstrak). Sebagai contoh, barangan antik mungkin berkualiti rendah pada kita (kita merasakan bahawa ia tidak diperlukan lagi atas kemunculan pelbagai teknologi moden- atau rendah mutu penggunaan), namun ia amat berguna kepada pembeli terutama pengumpul barangan antik (tinggi mutu hobi). Oleh itu, kualiti bersifat subjektif dan tidak tetap. Disebabkan itu, ada barangan ‘pasar malam’ yang mampu bertahan lebih lama berbanding barangan berjenama atau ‘branded’. Ini kerana penjenamaan digunakan bagi mengabui persepsi pembeli. Apabila persepsi pembeli dimanipulasikan, maka barang ‘branded’ tadi akan dikatakan berjenama dan tinggi kualitinya. Padahal, barangan ‘pasar malam’ tidak kurang baiknya malah lebih lama dapat dipakai.

Kuantiti pula dapat ditentukan dengan mudah kerana ia jelas dan boleh diukur (bersifat konkrit). Kuantiti melibatkan jisim dan berat barangan yang dijual. Kuantiti juga melibatkan bilangan barangan yang dijual (jika semua barangan yang dijual sama berat).

Rasulullah SAW menegaskan bahawa penukaran barang bukan ribawi (bukan matawang dan bukan emas dan perak, seperti makanan dan pakaian) YANG SAMA JENIS mesti dibuat pada masa yang sama DAN sama timbangannya, tanpa mengambil kira kualiti kedua-dua barangan. Sebagai contoh, jika 2 kg tamar yang elok hendak ditukar dengan tamar yang kurang elok (di sini berlaku perbezaan kualiti buah tamar) ia mesti dilakukan pada masa yang sama tanpa bertangguh, dan berat tamar yang kurang elok MESTI SAMA iaitu 2 kg. Di sini kualiti tidak memberi kesan kepada jual beli. Ini kerana kualiti ialah suatu perkara yang tidak boleh ditentukan oleh si penjual mahupun si pembeli, melainkan dengan perantaraan emas dan perak oleh pihak ketiga yang adil.

“Apabila ditukar emas dengan emas (ditukar atau diniagakan), perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual belilah kamu sebagaimana yang disukai.” (riwayat Muslim nombor 4039 hadis 11/9)

Dari Abu Hurairah R.A. sesungguhnya Rasulullah S.A.W. mengupah seseorang semasa di Khaibar, maka dia datang sambil membawa tamar Janib, lalu Nabi bertanya: “Adakah semua tamar dari Khaibar sebegini?”. Jawab lelaki itu: “ Tidak. Sesungguhnya kami mengambil (menukar) satu sa’ (3 kg) dari tamar kami dengan mengambil 2 sa’ (6kg) tamar yang elok (tamar Janib), dan kami juga menukar2 sa’ (6kg) tamar ini dengan 3 sa’ (12 kg)”. Nabi bersabda: “Jangan kamu lakukan itu (kerana ia riba al-fadhl), dan juallah terlebih dahulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudian (dengan dirham itu), belilah tamar Janib itu.” (riwayat al-Bukhari, no 4001, 4/1550)

Oleh itu, bagi mengelakkan kualiti yang tidak boleh diukur ini daripada sengaja diukur oleh hati dan nafsu para peniaga dan seterusnya menyebabkan berlaku riba’ dalam kuantiti barangan, Rasulullah SAW telah mencadangkan agar meletakkan ukuran kualiti barangan niaga kepada emas dengan cara menjual terlebih dahulu barang yang ingin ditukar dan dapatkan dahulu wang emas atau perak yang sepadan dengan kualitinya. Kemudian barulah menggunakan wang tersebut untuk membeli barangan yang dikehendaki. Jika wang yang diperolehi tidak cukup , wang sendiri perlu ditambah. Maka dengan cara ini, riba dalam perniagaan dapat dielakkan.

Bagi urusniaga barangan bukan ribawi yang tidak sama jenis, Rasulullah SAW membenarkan barter dijalankan namun mesti DALAM MASA YANG SAMA atau URUSNIAGA SERENTAK. Ini kerana kualiti barangan yang tidak sama jenis tidak boleh dibandingkan. Oleh itu, harga atau kadar pertukaran diserahkan kepada budi bicara dan persetujuan kedua-dua belah pihak penjual dan pembeli.

Sementara bagi urusniaga antara barangan bukan ribawi dengan barangan ribawi (sebagai contoh makanan ditukarkan dengan emas), urusniaga boleh dibuat secara bertangguh (hutang) dan kadar pertukaran boleh ditentukan oleh budi bicara dan persetujuan kedua-dua belah pihak penjual dan pembeli.

c) Mengekang sifat tamak bank.
Dengan menggunakan emas, sifat tamak bank dapat dikekang. Ini kerana emas tidak boleh dipalsukan dan tidak boleh dihasilkan sendiri sebagaimana wang kertas yang dapat dihasilkan sendiri oleh bank. Bank juga tidak dapat memberikan hutang sewenang-wenangnya selagi belum dapat membuktikan bahawa emas wujud di dalamnya. Dengan memberikan hutang dalam bentuk emas dan bukannya wang kertas, maka hutang tersebut adalah jelas nilainya dan bukannya berunsur penipuan sebagaimana kad kredit dan wang kertas.

d) Mengekang sindiket pemalsuan wang.
Wang emas mudah dipastikan kesahihannya. Ini kerana ia memiliki nilai ketumpatannya yang tersendiri dan berbeza dengan logam-logam yang lain. Oleh itu ia tidak dapat dipalsukan meskipun dengan cara menyadurkan emas pada wang daripada logam seperti gangsa dan tembaga. Jika berlaku, maka perbezaan ketumpatan wang tersebut dapat dikesan dengan mudah sekali. Wang kertas pula amat mudah dipalsukan dan memerlukan teknologi-teknologi yang canggih dan mahal untuk mengesahkannya. Ini kerana wang kertas diperbuat daripada bahan yang mudah diperolehi dan mudah ditiru akan cara pembuatannya.

e) Menghapuskan kelemahan sistem barter.
Antara kelemahan sistem barter ialah kemahuan serentak di mana seorang peniaga hanya dapat menjualkan barangannya apabila bertemu dengan peniaga yang menjual barangan yang dikehendakinya. Dengan penggunaan wang, maka masalah ini dapat diatasi. Para peniaga akhirnya memiliki kemahuan yang sama; iaitu mahukan wang.

Semoga mendapat ilmu berguna walaupun sedikit.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

Kini, Anon dan Anonimah pun boleh mengomen...