Sep 16, 2009

Sembilan jenis kebijaksanaan manusia.

Pada tahun 1983, seorang ahli psikologi Amerika bernama Howard Gardner telah memperkenalkan teori kepelbagaian kebijaksanaan. Menurut teori tersebut, kebijaksanaan manusia boleh dikelaskan kepada sembilan kumpulan. Kumpulan-kumpulan tersebut ialah:

1) Kebijaksanaan alam semulajadi (bijak hijau)
Kebolehan manusia untuk membezakan benda hidup (tumbuhan, binatang) dan juga kepekaan kepada ciri-ciri alam semulajadi. ( awan, susunan batu-batu dan luluhawa). Kebolehan ini amat bernilai pada masa lepas kerana manusia kebanyakkan bekerja sebagai pemburu, penternak dan petani. Kebolehan ini berterusan sebagai pusat kepada peranan ahli botani dan tukang masak. Juga dikatakan kebanyakan dari masyarakat pengguna memiliki kebolehan ini dalam memilih dan membezakan jenis-jenis kereta, alat solek, sneakers dan sebagainya.

2) Kebijaksanaan muzik.
Keupayaan mengecam kelangsingan, irama, dan tona. Kebijaksanaan ini membolehkan kita mengecam, membina, mengembangkan dan bertindak balas dengan muzik, seperti yang ditunjukkan oleh penggubah, konduktor, ahli muzik, penyanyi, dan pendengar peka. Biasanya wujud perkaitan antara muzik dengan perasaan. Kebijaksanaan matematik dan kebijaksanaan muzik berkongsi proses berfikir yang sama. Remaja dengan kebijaksanaan jenis ini biasanya minat menyanyi dan bergendang serta bermain dengan alat muzik. Mereka biasanya dapat mengesan bunyi yang tidak dapat dikesan orang lain.

3) Kebijaksanaan matematik ( bijak angka/ bijak keputusan)
Kebolehan mengira, menilai, membina cadangan dan hipotesis dan menjalankan operasi matematik yang lengkap. Ia juga membolehkan kita menaakul hubungan dan perkaitan dan menggunakan pemikiran bersimbol dan abstrak; kemahiran menyimpulkan jujukan dan janjangan algoritma; dan corak pemikiran aruhan dan deduksi (corak pemikiran aruhan dan deduksi terdapat dalam penaakulan mantik). Kebijaksanaan ini terdapat pada ahli matematik, ahli sains, dan penyiasat. Remaja dengan kebolehan ini berminat dengan corak, kumpulan, dan hubungan. Mereka tertarik dengan masalah aritmetik, permainan berstrategi, dan eksperimen.

4) Kebijaksanaan kewujudan (bijak rohani)
Kepekaan dan keupayaan untuk menyelesaikan persoalan mendalam mengenai kewujudan manusia, seperti makna hidup, mengapa berlaku kematian dan bagaimana kita ke sana.

5) Kebijaksanaan perhubungan (bijak orang)
Kebijaksanaan perhubungan adalah kebolehan untuk memahami dan bertindak balas secara berkesan (komunikasi berkesan-komunikasi yang difahami orang lain) dengan orang lain. Ia melibatkan perhubungan lisan dan bukan lisan (gerak badan, contohnya), kebolehan mengesan perbezaan pada setiap orang lain, kepekaan kepada angin dan baran seseorang , dan kebolehan memuaskan hati setiap orang yang memiliki pandangan yang pelbagai. Guru, pekerja sosial, pelakon, ahli politik kesemuanya menunjukkan kebijaksanaan perhubungan. Remaja dengan kebijaksanaan jenis ini adalah pemimpin dalam kalangan rakan sebayanya, dan bagus dalam berkomunikasi, dan memahami perasaan dan matlamat orang lain.

6) Kebijaksanaan gerakan jasad (bijak jasad)
Kebijaksanaan gerakan jasad ialah kebolehan menggunapakai objek dan melakukan pelbagai kemahiran fizikal. Kebijaksanaan jenis ini juga melibatkan deria pemasaan dan penyempurnaan kemahiran menerusi kesatuan minda-jasad (keselarasan antara otak dengan jasad, sebagai contoh ketika seseorang berusaha untuk belajar seni mempertahankan diri, dia sebenarnya sedang membina keselarasan antara gerakan badan dengan mindanya). Ahli sukan, penari, jurubedah, dan orang pertukangan menunjukkan kebijaksanaan gerakan jasad yang tinggi.

Nota: orang pertukangan seperti tukang kayu, tukang emas, tukang besi, pembuat kraftangan seperti alatan berasaskan rotan, dan tukang pembuat pasu dan barangan tanah liat perlu memilki kemahiran ini, kerana penyelarasan otak dengan gerakan tangan amat diperlukan bagi menghasilkan produk yang halus dan berseni.

7) Kebijaksanaan bahasa (bijak kata)
Kebijaksanaan bahasa ialah kebolehan berfikir dalam perkataan dan menggunakan bahasa untuk menyampaikan dan menghargai maksud-maksud tersirat. Kebijaksanaan bahasa membolehkan kita memahami turutan dan makna perkataan dan menggunakan kemahiran meta-linguistik bagi menggambarkan penggunaan bahasa. Kebijaksanaan bahasa ialah kebolehan manusia yang paling banyak dikongsi dan terdapat pada pemuisi, penulis novel, wartawan, dan pemberi ucapan yang berkesan. Remaja dengan kebijaksanaan jenis ini minat menulis, membaca, menyampaikan cerita atau menyelesaikan teka silang kata.

8) Kebijaksanaan hubungan kendiri. (bijak diri)
Kebijaksanaan hubungan kendiri ialah kebolehan memahami diri sendiri dan pemikiran serta perasaan orang lain, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam merancang dan mengarahkan kehidupan seseorang. Kebijaksanaan ini tidak hanya melibatkan penghargaan kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keadaan manusia yang lain. Ia terdapat pada ahli psikologi, pakar motivasi, pemimpin kerohanian atau keagamaan, dan ahli falsafah. Remaja yang memiliki kebolehan ini biasanya seorang pemalu. Mereka amat menyedari perasaan mereka dan pandai menyesuaikan diri dengannya.

9) Kebijaksanaan gambar. (bijak gambar)
Kebijaksanaan gambar ialah kebolehan berfikir dalam ruang tiga matra. Kebolehan terasnya termasuklah bayangan minda, memutuskan suatu gambaran, penggunaan imej, berkemahiran grafik dan artistik, dan bayangan atau imaginasi yang baik. Kelasi, juruterbang, pengukir,pelukis, dan arkitek kesemuanya menunjukkan kebijaksanaan gambar. Remaja dengan kebolehan ini meminati mez atau jigsaw, dan menghabiskan masa lapang dengan melukis dan berangan.

Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences

No comments:

Post a Comment

Kini, Anon dan Anonimah pun boleh mengomen...