Jun 12, 2010

Perkaitan antara bahasa dengan gaya pemikiran.

Hidup di dalam sebuah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia membuatkan penulis melihat pelbagai perbezaan di antara setiap kaum tersebut. Misalnya masyarakat Cina lebih berkemahiran dalam teknik perniagaan, dan jika dilihat dalam bidang pendidikan, mereka lebih menyerlah dalam bidang matematik.

Masyarakat Melayu pula lebih berkemahiran dalam aktiviti pertanian dan walaupun ada yang terlibat dalam bidang perniagaan, jumlahnya sedikit. Masyarakat India pula ramai yang bijak menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggeris dan bahasa Jepun, hinggakan memudahkan mereka memperolehi pekerjaan seperti peguam dan doktor.

Penulis mula memikirkan apakah faktor yang mempengaruhi situasi begini? Bagaimana boleh suatu kemahiran itu dikuasai lebih oleh suatu bangsa berbanding suatu bangsa yang lain? Bagaimana boleh muncul pengutuban kemahiran (English-skill polarization) mengikut bangsa?

Penulis berpendapat bahawa kemahiran dibentuk bukan melalui genetik atau IQ. (sila rujuk artikel penulis terdahulu- semulajadi atau dibentuk?) Genetik hanya berperanan dari segi masa sahaja, iaitu masa yang diambil untuk suatu kemahiran dibangunkan. Selebihnya adalah usaha, minat serta semangat yang ada pada bangsa atau individu tersebut, yang mana perkara-perkara ini timbul hasil didikan dan pengaruh luaran.

Maka apakah yang menyebabkan persekitaran yang menggalakkan pembangunan kemahiran itu wujud dalam suatu bangsa jika tidak kerana keturunan dan genetik? Tekanan pemerintah adalah salah satu kemungkinan. Perlembangan sebuah negara yang bersifat ‘kebangsaan’ dan lebih kepada menekankan ‘hak istimewa’ suatu bangsa hanya kerana mereka golongan ‘bumiputera’ , adalah suatu tindakan yang zalim. Tekanan pemerintah bukan sahaja terhad kepada zaman ini, malah ketika zaman penjajahan British. Dasar ‘pecah dan perintah’ juga adalah faktor yang membawa kepada pengutuban kemahiran sebegini. Ini kerana kemahiran yang dikuasai oleh nenek moyang diperturunkan kepada generasi baru tahun demi tahun.

Namun selain dari alasan-alasan di atas, terdapat satu lagi alasan yang menarik untuk dibincangkan. Satu lagi alasan mengapa pengutuban kemahiran boleh wujud mengikut identiti bangsa ialah kerana kemahiran tersebut dibentuk oleh gaya pemikiran suatu bangsa (ini sudah terbukti sepanjang sejarah) yang mana gaya pemikiran tersebut dipengaruhi oleh bahasa yang dituturkan oleh bangsa tersebut.

Alasan sebegini muncul oleh sebab penelitian rawak bahawa jika perbezaan kemahiran wujud antara kaum, sudah pasti ia disebabkan oleh perbezaan yang wujud di antara kaum tersebut. Salah satu dari perbezaan tersebut ialah BAHASA.

Alasan di atas telahpun diuji oleh dua orang saintis Barat dalam bentuk hipotesis. Hipotesis Sapir-Whorf yang dikemukakan oleh saintis tersebut iaitu Benjamin Lee Whorf dan Edward Sapir menganggap bahawa gaya pemikiran manusia dipengaruhi oleh bahasa pertuturannya.

Contoh kepelbagaian bahasa.

Bahasa lahir hasil dari pemerhatian sekumpulan manusia terhadap alam sekelilingnya. Sekumpulan manusia yang menuturkan bahasa yang sama ini adalah bangsa kepada bahasa tersebut.

Setiap bahasa memiliki ciri-ciri tersendiri yang membezakan bahasa tersebut dengan bahasa-bahasa yang lain.

Misalnya sesetengah bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Jepun mengambil kira soal masa dalam penggunaannya, iaitu ‘past tense’ dan ‘present tense’, sementara sesetengah bahasa seperti bahasa Melayu pula tidak mengambil kira soal tersebut.

Jika dikhususkan lagi pemerhatian, didapati bahasa Jepun mengambil kira soal masa sehingga ke dalam penggunaan kata sifat (English-adjective) sedangkan bahasa Inggeris hanya mengambil kira soal masa hanya dalam penggunaan kata kerja (English-verb) sahaja.

Contoh:

Sejuk(semalam) = sa-mu-ka-tta (Jepun,日本語 - 寒かった) = cool (English)
Sejuk (hari ini) = sa-mu-i (Jepun, 日本語 - 寒い) = cool (English)

Perhatikan bahawa bahasa Inggeris tidak mengalami perubahan perkataan.

Manakala ada bahasa seperti bahasa Arab dan Inggeris mengambil kira soal jantina (English-gender) sedangkan bahasa Melayu dan Jepun tidak. (walaupun bahasa Jepun juga mengambil kira soal jantina dalam situasi tertentu)

Setiap bahasa juga berbeza dari segi susunan kata kerja, kata sifat, subjek-predikat dan hukum diceritakan-menceritakan. (Hukum DM). Contohnya, bahasa Melayu memiliki hukum DM yang sama dengan bahasa Arab, sedangkan tidak dengan bahasa Inggeris. Contoh keterbalikan hukum DM ialah seperti di bawah:

Bas biru (bahasa Melayu) - blue bus (bahasa Inggeris)

Perhatikan perkataan 'blue' didahulukan, sedang dalam bahasa Melayu perkataan semaksud (biru) dikemudiankan.

Selain itu wujud perkataan dalam suatu bahasa yang mana ia tidak wujud dalam bahasa lain. Konsep ini dinamakan konsep kekayaan kosa kata.

Katakan terdapat dua bangsa iaitu bangsa A dan bangsa B. Jika tempat yang didiami bangsa A wujud sejenis objek sedangkan di tempat suatu lagi bangsa lain iaitu bangsa B tidak wujud objek tersebut, maka dalam bahasa yang dituturkan oleh bangsa A, objek tersebut akan mempunyai nama, dan sebaliknya dalam bahasa yang dituturkan oleh bangsa B.

Dari itu, bangsa A lebih kaya kosa kata (English-vocabularily superior) berbanding bangsa B dalam konteks menamakan objek tersebut.

Sebagai contoh di negara Malaysia wujud buah-buahan seperti rambutan, durian dan sebagainya. Namun buah-buahan ini tidak wujud di negara-negara sejuk seperti Inggeris dan Jepun.

Maka buah-buahan ini tidak mempunyai nama KHAS bagi memaksudkan mereka menurut bangsa yang tinggal di negara-negara tersebut. Oleh itu, bangsa-bangsa ini meminjam perkataan dari bahasa lain lalu diserapkan ke dalam bahasa mereka. Contohnya, durian dan rambutan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris juga adalah durian dan rambutan. Ini kerana bangsa Inggeris menterjemah secara langsung nama-nama buahan tersebut dari bahasa Melayu.

Demikian juga dengan bahasa Jepun. Jika kita ambil contoh lain, umpamanya epal dan strawberi, buah-buahan ini wujud di negara-negara sejuk seperti Jepun dan Inggeris tetapi tidak di Malaysia. (yang ditanam di Malaysia adalah dari benih yang diimport. Lihatlah sendiri, ia tetap ditanam di kawasan sejuk seperti perbukitan Cameron Highlands, kerana ia tidak boleh hidup di negara beriklim khatulistiwa seperti Malaysia). Oleh itu penutur bahasa Melayu menterjemahkan secara langsung nama-nama buahan ini ke dalam kosa katanya. ( Dari ‘apple’ menjadi ‘epal’ ; dari ‘strawberry’ menjadi ‘strawberi’)

Tetapi tidak bagi masyarakat yang mana persekitarannya juga wujud buahan sedemikian seperti Jepun. Penuturnya mempunyai nama khas bagi memaksudkan buahan tersebut. Buktinya, epal dalam bahasa Jepun ialah ‘rin-go’ (Jepun,日本語 - 林檎) manakala strawberi pula ‘i-chi-go’ (Jepun,日本語 - 苺).

Fenomena kekayaan kosa kata tidak terhad kepada buahan sahaja. Dalam sebuah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat India Amerika Utara iaitu bahasa Tarahumara, wujud pelbagai perkataan bagi menggambarkan jenis-jenis salji yang berbeza-beza. Sedangkan dalam kosa kata bahasa Inggeris hanya wujud satu sahaja perkataan untuk salji iaitu ‘snow’. Ini disebabkan persekitaran bangsa penutur Tarahumara yang dikelilingi ais hampir sepanjang tahun darihal penempatan mereka yang berhampiran Kutub Utara.

Fenomena kekayaan kosa kata juga berlaku dalam penentuan warna. Dalam sesetengah bahasa seperti bahasa Jepun dan bahasa Tarahumara, tidak wujud perbezaan antara warna hijau dan biru. Kedua-duanya digambarkan oleh satu perkataan sahaja.

Antara bahasa yang paling kaya kosa katanya di dunia ini ialah bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Hampir semua konsep dalam bahasa tersebut (sehingga sekecil-kecil dan sekhusus-khusus konsep) memiliki perkataannya yang tersendiri yang tidak wujud dalam bahasa-bahasa lain, sehinggakan banyak bahasa lain yang meminjam perkataan dari bahasa tersebut. Contohnya, bahasa Melayu banyak menyerap perkataan-perkataan dari bahasa Arab dan Inggeris. (rujuk Wikipedia di bawah tajuk 'Malay Language')

Satu persoalan timbul dari pernyataan di atas. Jika hipotesis yang dikemukakan oleh Sapir dan Lee Whorf tersebut benar, maka suatu bangsa yang kaya kosa kata adalah bangsa yang peka dan kuat berfikir serta teliti dalam mengamati persekitarannya, dan suatu bangsa yang miskin kosa kata adalah bangsa yang kurang peka, pemalas, tidak teliti dalam mengamati persekitarannya.

Maka adakah bangsa Melayu yang banyak meminjam perkataan dari bahasa lain adalah bangsa yang pemalas dan lemah berfikir, sementara bangsa yang kaya kosa kata seperti bangsa Inggeris dan Arab adalah bangsa yang kuat berfikir?

Memetik semula hipotesis Sapir-Whorf pada bahagian sebelumnya;

“Bahasa mempengaruhi pemikiran para penuturnya”

Eksperimen Sapir-Whorf.

Edward Sapir (1884-1939)
-Ahli antropologi (ahli kaji manusia) dan ahli kaji bahasa. Penyelidik teraju (English-leading researcher) dalam kajian binaan bahasa di Amerika.
-Penulis buku “Language; an introduction to the study of speech” (Bahasa; Pengenalan kepada kajian pertuturan”
-Dilahirkan di Lauenberg, Jerman.
-Guru kepada Benjamin Lee Whorf

Benjamin Lee Whorf (1897-1941)
-Lepasan MIT dengan Ijazah Kejuruteraan Kimia pada 1918 dan selang masa terdekat selepas itu bekerja sebagai jurutera pencegahan kebakaran (pemantau)
-Walaupun beliau bertemu dan menuntut dengan Edward Sapir, beliau tidak mengambil linguistik (bidang kaji bahasa) sebagai kerjaya.
-Bidang yang menjadi keutamaan Whorf adalah kajian mengenai bahasa-bahasa asli Amerika. Beliau menjadi terkenal selepas kajiannya mengenai bahasa Hopi.
-Beliau dianggap sebagai ‘captivating speaker’ dan bergiat cergas mempopularkan buah akal beliau mengenai bahasa menerusi ceramah-ceramah santai dan melalui rencana-rencana yang boleh didapati oleh pembaca-pembaca yang bukan ahli. (English-lay readers (ertinya pembaca yang tidak terlibat dalam kajian bahasa dan mungkin membaca sebagai bacaan ringan atau santai)

Hipotesis 1:
Kerelatifan bahasa: Perbezaan struktur antara bahasa adalah berkadar selari dengan perbezaan pemikiran setiap penuturnya.

Contoh hipotesis 1:

Bilangan dan jenis warna asas dalam satu bahasa menentukan bagaimana seorang penuturnya memerhatikan sebuah pelangi.

Orang Inuit mungkin boleh berfikir lebih maju dan terperinci mengenai salji kerana bahasa mereka mengandungi pelbagai perkataan yang lebih terperinci dan canggih dalam membezakan jenis-jenis salji.

Hipotesis 2:
Naskhah ‘pandangan dunia’ atau Weltanschauung: Struktur bahasa memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pandangan dunia (English-world view) bagi seseorang individu atau sekelompok manusia atau bangsa.

Pandangan dunia (English-world view) ialah gaya atau orientasi keseluruhan pemikiran seseorang individu atau sekelompok bangsa yang merangkumi falsafah, ilmu, tema, nilai, perasaan dan etika mereka.

Dengan kata lain, pandangan dunia adalah ‘template’ atau ‘binaan asas’ gaya berfikir seseorang individu atau sekelompok bangsa. ‘World view’ juga dikenali dengan nama Jerman ‘Weltanschauung’.

Contoh hipotesis 2:

Sekiranya faktor bahasa diketepikan, pemikiran seorang penutur yang dipengaruhi pengelasan warna-warna asas mengikut bahasanya dalam membezakan warna pelangi masih dikekalkan. Dengan kata lain, ‘binaan asas’ pemikirannya atau ‘Weltanschauung’ telah menerima pengaruh bahasa yang dituturkannya. Ini akan dijelaskan melalui eksperimen pada perenggan mendatang.

Sekiranya faktor bahasa diketepikan, orang Inuit masih boleh berfikir lebih maju dan terperinci berkenaan salji. Dengan kata lain ‘Weltanschauung’ mereka telah menerima pengaruh bahasa yang dituturkannya.

Ujian ke atas Hipotesis Sapir-Whorf;

Terdapat dua ujian utama:
Eksperimen 1: Ujian sama ada kerelatifan bahasa wujud atau tidak
Eksperimen 2: Ujian sama ada kerelatifan bahasa mempengaruhi ‘pandangan dunia’ atau Weltanschauung seseorang individu.

Dalam eksperimen pertama, tiga plat berwarna ditayangkan kepada dua orang penutur asli bahasa Tarahumara (India Amerika Utara) dengan penutur asli bahasa Inggeris.

Dalam bahasa Tarahumara perkataan yang sama digunakan bagi menggambarkan warna hijau dan biru sementara dalam bahasa Inggeris perkataan yang berbeza digunakan.

Perhatikan rajah di bawah:Tujuan eksperimen adalah untuk mendapatkan ‘jarak’ relatif di antara warna-warna tersebut dari setiap penutur. Keputusannya, didapati penutur Inggeris berlebihan dalam menentukan jarak warna plat B (hijau) dari plat-plat lain, berbanding penutur Tarahumara yang hanya menokok sedikit jarak warna antara plat D dengan plat-plat yang lain. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam rajah di bawah ( nilai-nilai relatif jarak kewarnaan antara plat-plat).Dari keputusan tersebut, hipotesis 1 wujud dan dibuktikan benar. Oleh itu,

“Perbezaan struktur antara bahasa adalah berkadar selari dengan perbezaan pemikiran setiap penuturnya.”

Namun adakah ‘world view’ atau Weltanschauung seseorang individu akan dipengaruhi oleh bahasa yang dituturkannya? Dengan kata lain, adakah hipotesis 2 benar?

Oleh itu satu eksperimen baru telah dijalankan oleh Kay dan Kempton bagi mengetahui jawapannya. Eksperimen ini menyingkirkan pengaruh bahasa dalam pemikiran, demi memeriksa adakah kesan bahasa masih bersisa dalam pemikiran si penutur yang diuji. Dalam keadaan ini, pemikiran asas/ pemikiran tulen atau Weltanchauung si penutur akan diuji.

Terdapat dua keputusan yang mungkin:

a) Jika kesan bahasa masih bersisa (jika keputusan eksperimen baru sama dengan eksperimen pertama), maka bahasa mempengaruhi ‘pandangan dunia’ seseorang individu. Ini kerana kesan bahasa dalam eksperimen 1 dikekalkan ketika penutur menggunakan Weltanschauung-nya atau daya fikir tulennya.

b) Jika tidak, maka bahasa tidak mempengaruhi Weltanschauung, sebaliknya hanya mempengaruhi pemikiran penutur secara kabur dan tidak bersungguh (ilusi), dan mudah digoyahkan pengaruhnya melalui latihan makmal. Dengan kata lain, pengaruh bahasa dalam pemikiran seperti yang diramalkan oleh Sapir dan Whorf wujud, cuma tidak melampau sehingga mempengaruhi pemikiran asas atau Weltanschauung.

Eksperimen kedua agak sama dengan eksperimen pertama (subjek masih ditayangkan tiga plat berwarna hijau dan biru yang berlainan keamatan) namun penutur tidak ditayangkan lebih dari dua plat warna pada satu-satu masa dan salah satu dari plat warna tersebut sentiasa ditayangkan.

Dalam eksperimen kedua ini plat B,C dan D ditayangkan kepada penutur. Pada satu-satu masa penutur hanya dibenarkan melihat dua plat sahaja; sama ada B dan C (rajah 3.1) atau C dan D (rajah 3.2). Oleh itu, plat C sentiasa ditayangkan sementara B ditukar dengan D dan sebaliknya.


Rajah 3.1


Rajah 3.2

Penutur akan ditanya sama ada kehijauan antara dua plat yang pertama (B dan C) lebih tinggi dari kebiruan dua plat yang terakhir (C dan D) atau tidak. Dengan cara ini maka kesan nama warna mengikut bahasa dapat dielakkan ketika si penutur membuat pertimbangan. Ini kerana untuk plat C penutur tidak tahu sama ada ia berwarna hijau atau biru, maka tidak akan wujud rangsangan yang membantu penutur menentukan plat yang ganjil mengikut warna sebagaimana eksperimen pertama.

Katakan:
Jika darjah kehijauan antara plat B dan C lebih besar dari darjah kebiruan antara plat C dan D, maka sudah pasti B adalah yang paling ganjil dalam kumpulan plat tersebut. Ini kerana jarak relatif warna B adalah lebih besar dari plat C dan D. Keputusan bahawa A adalah yang paling ganjil tidak dipengaruhi oleh alasan bahasa (English-verbal) seperti ‘ kerana ia hijau’ atau ‘kerana ia biru’, tetapi hanya kerana darjah warnanya yang merupakan tindak balas penglihatan (English-visual) penutur.

“It is determined visually, not VERBALLY”- ditentukan secara penglihatan, bukannya lisan.

Begitu juga dengan C dan D. Jika darjah kebiruannya lebih tinggi dari darjah kehijauan antara kombinasi plat pertama B dan C, maka sudah pasti D adalah yang paling ganjil di antara ketiga-tiga plat B,C dan D.

Untuk eksperimen baru ini, kesemua subjek adalah penutur bahasa Inggeris. Oleh itu, subjek membezakan plat-plat tersebut mengikut warna dan tidak dipengaruhi penamaan warna ‘blue and green’ menurut kosa kata Inggeris sebagaimana penutur Inggeris dalam eksperimen pertama.

Hasil eksperimen ialah, subjek juga menunjukkan keputusan yang sama sebagaimana penutur Tarahumara dalam eksperimen pertama. Ini dibuktikan apabila jarak relatif warna antara dua plat pertama dengan jarak relatif warna untuk dua plat kedua lebih kurang sama.

Dari itu dapat disimpulkan bahawa kesan bahasa wujud namun tidak sehingga mempengaruhi pemikiran asas seseorang penuturnya atau Weltanchauung-nya.

Selain keputusan di atas, muncul beberapa keputusan yang amat berguna dalam bidang linguistik dan bidang-bidang yang lain seperti perubatan dan psikologi:
a) Dalam pesakit yang mengalami kerosakan otak, kehilangan nama atau label warna akan menyebabkan kebolehannya mengelaskan warna merosot. (Robertson, Daviddoff dan Braisby, 1999)
b) Sempadan kumpulan warna yang baru boleh diaruhkan penghasilannya oleh otak melalui latihan makmal (Ozgen dan Davis, 2002). Ini bertepatan dengan eksperimen 2 di mana arahan penguji berupaya mengubah gaya pengelasan warna oleh penutur Inggeris.
c) Pengumpulan atau pengelasan bergantung kepada bahasa yang dituturkan. (Roberson, Davies I. dan Davidoff, 2000)

Secara umumnya dari eksperimen-eksperimen di atas, didapati bahasa hanya berperanan secara ILUSI dalam mempengaruhi pemikiran manusia. Sekiranya pemikiran seseorang manusia itu telus dan mengetepikan soal bahasa, maka dia sedang menggunakan daya Weltanschauung-nya. Weltanschauung adalah daya pemikiran tulen yang mana ia adalah sama pada setiap manusia tanpa mengira bahasa yang dituturkan.

Namun dalam dunia kehidupan yang dipengaruhi kuat oleh bahasa di mana bahasa digunakan secara terus-menerus, adalah mustahil untuk seseorang individu berfikir seperti pemikiran ‘tanpa bahasa’ atau pemikiran tulen Weltanschauung, melainkan jika seseorang itu benar-benar berhati-hati dalam pemikirannya atau dia seorang ahli falsafah atau mungkin lebih teruk, gila (English-crackpot). Ia seperti berusaha keras menolak perkara yang sudah menjadi tabiat dalam hidup.

Maka dapatlah dikatakan bahawa bahasa juga ada pengaruh (meskipun kecil) dalam membentuk gaya pemikiran seseorang individu. Namun bahasa bukanlah satu-satunya faktor. Faktor-faktor lain seperti persekitaran, pendidikan dan keturunan juga memainkan peranan masing-masing mengikut nisbah tertentu. Apa yang paling penting ialah semangat ‘survival’ bangsa tersebut untuk terus maju dan meneruskan kehidupan.

Tulisan ini hanya ingin membuktikan bahawa bahasa juga ada sedikit peranan dalam membentuk gaya pemikiran walaupun peranan tersebut tidak terlalu kuat. Oleh itu, mengecap suatu bangsa lebih bijak atau istimewa dari suatu bangsa lain adalah satu perbuatan yang tidak relevan dan tiada asas kukuh. Walau apa sekalipun bangsa seseorang individu sama ada Yahudi, Cina, Arab, India, Inggeris dan Tarahumara, hakikatnya pemikiran asas atau Weltanschauung semua manusia adalah sama.

Maka tidak ada alasan mengecap orang Melayu lebih bodoh berbanding orang Cina.

“Tiada kelebihan orang Arab berbanding A’jam (bukan Arab) dan tiada kelebihan A’jam berbanding orang Arab kecuali takwa.”

Appendiks:

Paul Kay and Willett Kempton, What is the Sapir-Whorf Hypothesis? American Anthropologist 86 p. 65-79, 1984

Emre Ozgen and Ian R.L. Davies, Acquisition of categorical color perception: A perceptual learning approach to the linguistic relativity hypothesis, Journal of Experimental Psychology: General, 131, p.477-493, 2002

D. Roberson, I. Davies and J. Davidoff, Colour categories are not universal: Replications and new evidence in favour of linguistic relativity, Journal of Experimental Psychology: General, 129, p.369-298, 2000

D.Roberson, J.Davidoff and N. Braisby, Similarity and categorization: Neuropsychological evidence for a dissociation in explicit categorization tasks. Cognition 71, p.1-42, 1999

Google dan Wikipedia selaku sumber rasmi.

No comments:

Post a Comment

Kini, Anon dan Anonimah pun boleh mengomen...