Nov 23, 2008

Tugasan seorang al-handasiyatul kimya…

Kejuruteraan kimia ( English- chemical engineering ) adalah satu himpunan ilmu yang menggunakan sepenuhnya kepakaran serta kemahiran dalam ilmu fizik dan kimia untuk membina serta mengaturcara aliran proses penghasilan bahan-bahan berasaskan bahan-bahan kimia pada skala yang besar dan berekonomi. Jurutera kimia berperanan membina aliran proses dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber yang ada serta berusaha meminimumkan perbelanjaan dan mempertingkatkan pengeluaran produk baik dari segi bilangan( English- quantitative) mahupun mutunya( English-qualitative) .Mereka juga bertanggungjawab memperbaiki serta menambahbaikkan aliran proses sedia ada demi menyesuaikannya dengan keadaan semasa.

Baru-baru ini, sebagai sebahagian daripada penilaian dalam modul saya, Ijazah Sarjana Kejuruteraan Kimia, saya telah diberi tugasan berkumpulan , iaitu kami dikehendaki mengaturcara (English-design) satu aliran proses penghasilan monomer stirin. Setiap seorang daripada ahli kumpulan dikehendaki menghantar satu lakaran( sama ada teknikal Auto CAD mahupun lakaran tangan) satu kelengkapan yang terlibat dalam proses tersebut. Di samping itu,setiap seorang juga dikehendaki menghantar carta alir gambarajah proses tersebut, menggunakan Auto CAD. Dan yang terakhir, setiap kumpulan dikehendaki menghantar satu laporan mengenai proses tersebut.Agak penat juga selama dua hari berada di hadapan komputer, gelintar hampir seluruh internet demi menyiapkan tugasan ini.Stirin(English-styrene) adalah sejenis bahan kimia yang banyak digunakan dalam pembuatan polistirin. Stirin dihasilkan melalui pelbagai cara, namun hanya satu sahaja kaedah yang digunapakai dalam penghasilan pada peringkat besar( English-large scale)


PolistirinKaedah tersebut dikenali sebagai penyahhidrogenan bermangkin( English-catalytic dehydrogenation), di mana bahan mentah etil benzene(English-ethyl benzene) dinyahhidrogenkan( dua atom hydrogen disingkirkan) bagi menghasilkan monomer stirin. Proses ini hanya berlaku pada tekanan 40 kPa dan suhu sekitar 600-650 darjah Celsius, dengan kehadiran mangkin besi(III) oksida, kromium(III)oksida dan kalium karbonat. Namun, kepelbagaian nilai tekanan dan suhu dalam kebuk tindak balas(English-reactor), ditambah pula dengan tabung penyulingan( English-distillation column) yang mana nilai tekanan dan suhunya perlu ditentukan sendiri( sebahagian daripada penilaian tugasan), telah menyukarkan sedikit penyelesaian tugasan ini. Namun saya berusaha sedaya-upaya yang mungkin, kerana tidak ada hasil yang memuaskan tanpa ada pengorbanan, kerja keras, dan usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan .Itulah nilai yang perlu ada pada seorang jurutera yang akan membangunkan negara suatu hari nanti.
P/S- terima kasih kepada Knovel kerana memudahkan tugasan saya dengan menyediakan graf2 tekanan wap melawan suhu.Mahu penjelasan lanjut? Layari www.knovel .com .

No comments:

Post a Comment

Kini, Anon dan Anonimah pun boleh mengomen...